Crypto-World

Cryptocurrency, de ontwikkeling van het nieuwe geld.

Wall Street’s Fidelity zet verdediging voor Bitcoin op

3 min gelezen
In een poging om Bitcoin te promoten als een levensvatbare activa, publiceerde Fidelity een zesvoudige reactie op de meest voorkomende kritiek.

Belangrijke aandachtspunten

  • Fidelity, actief in het Bitcoin-ecosysteem sinds oktober 2018, publiceerde een verdediging voor Bitcoin, een synthese van recent onderzoek.
  • De meeste critici negeren de afwegingen die Bitcoin opzettelijk maakt en verwarren ze met zwakke punten, aldus de evaluatie van Fidelity.
  • De toegewijde gemeenschap is een enorme troef, zegt Fidelity, misschien blijkt uit hun goddeloze bereidheid om op te komen voor Bitcoin.

Fidelity wil dat de wereld opwarmt voor Bitcoin. Het besteedde gisteren een hele blogpost aan het verdedigen van de grootste cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie – een technologie waarvan velen denken dat het ooit Fidelity, een gecentraliseerde financiële instelling, overbodig zou maken.

Ria Bhutoria, onderzoeksdirecteur bij Fidelity Digital Assets, de afdeling bij Fidelity die verantwoordelijk is voor het omgaan met cryptocurrencies, schetste een zesvoudige verdediging voor Bitcoin.

Ten eerste reageerde ze op de beschuldiging dat Bitcoin te vluchtig is en te langzaam en te duur om een betaalmiddel te worden. “De volatiliteit van Bitcoin is een afweging die zorgt voor een perfecte aanbodinelasticiteit en een interventievrije markt”, stelde ze.

Wat betreft de problemen rond betalingen, stelt Bhutoria dat dit slechts een van de “opzettelijke afwegingen” is, aangezien Bitcoin “kerneigenschappen biedt zoals decentralisatie en onveranderlijkheid”.

Hier herhaalt Bhutoria de verdediging van Bitcoin-maximalisten in 2017, die voerden dat Bitcoin zichzelf niet zou moeten optimaliseren voor betalingen ten koste van centralisatie. Tegenstanders waren het daar niet mee eens, splitsten zich af van Bitcoin en vormden Bitcoin Cash. Met andere woorden, de zwakte van Bitcoin is … goed voor Bitcoin.

Vervolgens verdedigde Bhutoria de enorme hoeveelheden energie die door Bitcoin-mining worden verspild. Ze wees op de opkomst van hernieuwbare energiebronnen en zei dat Bitcoin-miners energie gebruiken die anders toch zou worden verspild, zoals ‘stranded gas, dat energie gebruikt die mogelijk niet voor andere doeleinden wordt verbruikt en de koolstof- en methaanemissies in het proces vermindert ”.

Dit lijkt minder overtuigend. De Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index schat dat Bitcoin-miners 84 terawatt aan elektriciteit per jaar gebruiken. In een recent onderzoek onder alle top mining pools ontdekte Cambridge University’s Centre for Alternative Finance dat slechts 39% van de energie voor cryptocurrency mining afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. De overige 61% is afkomstig van niet-hernieuwbare energie, zoals fossiele brandstoffen zoals steenkool.

Maar Bhutoria heeft meer argumenten. Vervolgens, net zoals geweren mensen niet doden, kan Bitcoin illegale activiteiten mogelijk maken, maar is er niet verantwoordelijk voor.

“Bitcoin is, net als contant geld of internet, neutraal en heeft eigenschappen die waardevol kunnen zijn voor goede acteurs en slechte acteurs”, aldus Bhutoria.

Illegale activiteit vormt slechts een klein deel van alle Bitcoin-handel, merkt ze op: slechts 1%, volgens gegevens van blockchain-analysebedrijf Elliptic.

Bhutoria verwerpt verder de misvatting dat Bitcoin nergens door wordt ondersteund. Haar tegenstanders zullen misschien beweren dat Bitcoin niet wordt ondersteund door “cashflows, industrieel nut of decreet.” 

Bhutoria stelt dat dit niet verder van de waarheid kan zijn. “Het wordt ondersteund door code en de consensus die bestaat onder de belangrijkste stakeholders”, zei ze.

“De belanghebbenden van Bitcoin maken de expliciete keuze om het netwerk te gebruiken en te ondersteunen, waarbij ze de unieke eigenschappen van Bitcoin beseffen – de perfecte schaarste aan bitcoin, onomkeerbaarheid van transacties en weerstand tegen inbeslagname en censuur. ”

En tot slot de kritiek vanuit duurzaamheid. Hoe zit het met het concurrentievoordeel van Bitcoin? Kan het worden weggeconcurreerd? Niet zo eenvoudig, zegt Bhutoria. Hoewel er veel pogingen zijn geweest, is er geen enkele in de buurt gekomen van het overtreffen van Bitcoin.

Forking is één ding (als open-source software, dat is te verwachten), maar het repliceren van de gemeenschap (van miners en gebruikers tot validators en ontwikkelaars) en de netwerkinspanningen is iets heel anders. En dat is waar de ware kracht van Bitcoin ligt, betoogde ze. Heeft Wall Street een Twitter-leger?

Fidelity stapte in oktober 2018 in het Bitcoin-spel. Fidelity Digital Assets biedt cryptocustody-diensten en exploiteert onder meer een beursgenoteerd Bitcoin Fund.

Fidelity houdt op 30 juni 2020 $ 8,8 biljoen aan activa van klanten aan. De totale marktkapitalisatie van de crypto-economie is $ 457 miljard, of 5% daarvan. Bitcoin heeft nog veel te doen voor Fidelity om het als een existentiële bedreiging te beschouwen. Gelukkig helpen posts zoals deze van Bhutoria.

Bron: Ekin Genç – Decrypt. Vertaald door Crypto-World.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright © All rights reserved BY HTbyM | Newsphere door AF themes.